dreamstime_xxl_3926778.jpg

Cursus ADHD/ADD en ODD/CD in de klas

Wat vraagt het van mij als ik een leerling met ADHD, ODD of CD in de klas heb of begeleid? Welke competenties zijn nodig om deze leerlingen te ondersteunen en wat is de invloed van mijn handelen op het welbevinden van deze unieke kinderen? U leert het in deze cursus.

Cursus ADHD/ADD en ODD/CD in de klas

Wat vraagt het van mij als ik een leerling met ADHD, ODD of CD in de klas heb of begeleid? Welke competenties zijn nodig om deze leerlingen te ondersteunen en wat is de invloed van mijn handelen op het welbevinden van deze unieke kinderen? U leert het in deze cursus.

Cursus   |  "ADHD/ADD en ODD/CD in de klas"

son-2106231_1280.png

Inhoud

De cursus ADHD en ODD / CD in de klas kenmerkt zich door te leren en door te doen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. U krijgt inzicht in het gedrag, denken en voelen van kinderen met deze diagnoses. U leert om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Daarnaast wordt ook ingegaan op problemen op het gebied van werkhouding en taakgericht gedrag. De cursisten leren daarbij hoe de leeromgeving goed gestructureerd en de leerlingen effectief begeleid kunnen worden. Ook het belang van goed contact met de ouders komt aan bod. Er is veel interactie tijdens deze cursus: ruimte voor reflectie op de eigen aanpak bij deze leerlingen, uitwisseling van ervaringen en voorbeelden van 'good practices'. 

04 ADHD, ADD, ODD in de klas

Werkwijze

  • De cursus vindt plaats op vier woensdagmiddagen/avonden van 16.00-19.00 incl. maaltijd.
  • Cursusleider is een externe deskundige.
  • Lees de informatiebrochure over doelgroep, tijdsinvestering, lerarenregister, curususleider, kosten, data e.d.
  • Minimum aantal deelnemers: 10. Maximum aantal deelnemers: 30.
  • Inschrijving via het inschrijfformulier.
  • Bewijs van deelname onder voorwaarden.
  • Locatie: Rehoboth Dienstverlening, Schoutenstraat 113 Barneveld.

 

 

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.                    


artistic-2063.jpg

►mail dhr. drs. B. (Bert) Ordelman

Benieuwd naar de expertise van ons team?