pexels-visionpic-net-2781814.jpg

Maatwerk coaching en begeleiding

Bent u op zoek naar specifieke coaching of begeleiding die groep, leerling, team of teamlid verder brengt? Doe een beroep op onze specialisten. Zij zoeken aansluiting bij de dagelijkse onderwijspraktijk en denken mee vanuit hun expertises: medisch, lichamelijk, motorisch, cognitief, orthodidactisch, hoogbegaafdheid, klassenmanagement en werkhouding, sociaal-emotioneel, contextueel, orthopedagogisch, gedrag, communicatie en balans in de groep. Wij bieden ondersteuning op maat. Specifiek ook voor de startende leerkracht!

Maatwerk coaching en begeleiding

Bent u op zoek naar specifieke coaching of begeleiding die groep, leerling, team of teamlid verder brengt? Doe een beroep op onze specialisten. Zij zoeken aansluiting bij de dagelijkse onderwijspraktijk en denken mee vanuit hun expertises: medisch, lichamelijk, motorisch, cognitief, orthodidactisch, hoogbegaafdheid, klassenmanagement en werkhouding, sociaal-emotioneel, contextueel, orthopedagogisch, gedrag, communicatie en balans in de groep. Wij bieden ondersteuning op maat. Specifiek ook voor de startende leerkracht!

Maatwerk ondersteuning die leerling, groep, team of teamlid verder brengt!

board-784363_1920.jpg

Aanbod maatwerk

Rehoboth Dienstverlening biedt op deze website ruim 50 mogelijkheden voor ondersteuning aan. Daarnaast leveren wij ook maatwerk. Voorbeelden:

 • Coaching en begeleiding van leerkrachten op de niveau's startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam, bijv. klassenmanagement of instructie. Specifiek ook voor de startende leerkracht hebben we een breed aanbod aan ondersteuning. Zodat zij zelfverzekerder voor de klas kunnen staan. 
 • Begeleiding bij leerlijnen of middelen bij dyslexie of dyscalculie. 
 • Contextuele coaching, coaching bij de methodiek 'Kernreflectie', beeldcoaching bij een specifiek onderwerp, coaching PCM of een combinatie daarvan.
 • Groepsgerichte begeleiding bij 'de gouden weken' of in de loop van het schooljaar, al dan niet met oudercontacten. Zie ook: Groepsdynamiek.
 • Specifieke ondersteuning vanuit de contextuele benadering. 
 • Groepsspecifieke of schoolgerichte begeleiding bij de inrichting van een zorgklas, gebruik van een time-outvoorziening of emotie-regulatie.
 • Thematische begeleiding als de school zich wil specialiseren. Denk aan hoogbegaafdheid of kinderen met ASS, DCD of beperkingen.
 • Ondersteuning bij de zoektocht naar passend basisonderwijs voor een aangemelde peuter.
AdobeStock_108452912.jpeg

Werkwijze

 1. U neemt rechtstreeks contact op met één van de specialisten van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De dienstverener/specialist maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt een intakegesprek plaats, bij voorkeur bij u op school. 
 4. De school formuleert de hulpvragen en op basis daarvan wordt een offerte uitgebracht met o.a. doelen en een procesplanning.
 5. Coaching en begeleiding vinden plaats op school, indien gewenst gecombineerd met observaties in de groep.
 6. Verslaglegging vindt plaats in overleg: door de coach of coachee zelf.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

Dienstverleners

Alle specialisten

►mail   mw. A.J. (Bertine) Boogaard-van Essen (gedrag jonge kind)

►mail   mw. M. (Marieke) v.d. Brink (gedrag)

►mail   mw. R. (Renske) van Dam-Moree (medisch, lichamelijk, cognitief)

►mail   mw. C. (Corlieske) Harbers-Bos (gedrag, hoogbegaafdheid)

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman (orthodidact, hoogbegaafdheid, gedrag)

►mail   mw. W.E. (Mieke) Veenendaal-Hoekman (medisch, lichamelijk, cogn.)

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren (gedrag, communicatie, groepsdyn.)

Coaching en begeleiding wordt vanuit elk specialisme aangeboden. 

Is uw interesse gewekt of heeft u behoefte aan meer informatie?