girl-with-big-smile-classroom.jpg

Consultatie & Advies

Heeft u hulpvragen voor een leerling of groep? Doe een beroep op onze specialisten. Zij zoeken aansluiting bij uw dagelijkse onderwijspraktijk en denken mee vanuit hun expertises: medisch, lichamelijk, motorisch, cognitief, orthodidactisch, hoogbegaafdheid, klassenmanagement en werkhouding, sociaal-emotioneel, de thuissituatie, orthopedagogisch, gedrag en communicatie. 

Consultatie & Advies

Heeft u hulpvragen voor een leerling of groep? Doe een beroep op onze specialisten. Zij zoeken aansluiting bij uw dagelijkse onderwijspraktijk en denken mee vanuit hun expertises: medisch, lichamelijk, motorisch, cognitief, orthodidactisch, hoogbegaafdheid, klassenmanagement en werkhouding, sociaal-emotioneel, de thuissituatie, orthopedagogisch, gedrag en communicatie. 

Uw hulpvraag voor individu of groep is onze expertise!

schoolchildren-5870505_1920.png

Aanbod

Bij consultatie & advies zijn wij sparringpartner voor leerling(en), leerkracht(en), intern begeleider, ouders en eventueel externen. Wij bieden:

 • Eenmalige consultatie: observatie & advies voor groep of individu.
 • Crisisinterventie, snel inzetbaar.
 • Handelingsgericht begeleidingstraject, al dan niet na onderzoek.
 • Presentatie of uitleg aan het (deel)team, ouderavonden.
 • Deelname aan leerling- en groepsbesprekingen en ondersteuningsteam.
 • Verslaglegging in overleg.

Investering

Consultatie & Advies: 3-4 uur. Maatwerk is altijd mogelijk.

Wij werken op offertebasis. Tarief: € 100,00 per uur.

funny-children-classroom.jpg

Werkwijze

 1. U neemt rechtstreeks contact op met de dienstverlener van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats en er wordt (indien nodig) een offerte uitgebracht.
 4. De school formuleert de hulpvragen van de leerkracht en de leerlingen. Soms zijn deze gekoppeld aan het onderzoek dat de orthopedagoog of orthodidact heeft gedaan.
 5. De begeleiding vindt plaats op school, indien gewenst gecombineerd met observaties in de groep.
 6. Aan observaties worden gesprekken gekoppeld, waarvoor indien nodig ook de ouders en/of hulpverleners worden uitgenodigd.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

Dienstverleners

Alle specialisten

►mail   mw. A.J. (Bertine) Boogaard-van Essen (gedrag jonge kind)

►mail   mw. M. (Marieke) v.d. Brink (gedrag)

►mail   mw. W. (Willemine) Bunk-v.d. Zwaag (medisch, lichamelijk, cognitief)

►mail   mw. R. (Renske) van Dam-Moree (medisch, lichamelijk, cognitief)

►mail   mw. C. (Corlieske) Harbers-Bos (gedrag, hoogbegaafdheid)

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman (orthodidact, hoogbegaafdheid, gedrag)

►mail   mw. P.E. (Nelleke) Slieker (orthopedagoog)

►mail   mw. W.E. (Mieke) Veenendaal-Hoekman (medisch, lichamelijk, cogn.)

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren (gedrag, communicatie, groepsdyn.)

►mail   mw. N. (Nelyanne) de Wit-Verhaar (medisch, lichamelijk, cognitief)

Consultatie & Advies wordt vanuit elk specialisme aangeboden.

Benieuwd naar de expertise van ons team?