girl-4288526_1920.jpg

Audit & Supervisie

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk beeld van het functioneren van een leerkracht? Dan kunt u een externe deskundige van Rehoboth Dienstverlening inschakelen. Hij is geschoold in het afnemen van audits en kan voor u aan de slag met supervisie.

 

Audit & Supervisie

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk beeld van het functioneren van een leerkracht? Dan kunt u een externe deskundige van Rehoboth Dienstverlening inschakelen. Hij is geschoold in het afnemen van audits en kan voor u aan de slag met supervisie.

 

Van onafhankelijke beeld naar supervisie en rapportage

student-5730767_1920.png

Aanbod

Wij maken vooraf heldere afspraken over de doelen en de onafhankelijkheid van de audit en/of het supervisietraject. We gaan van een nulmeting naar ontwikkeling en rapporteren aan management en bestuur. Doorgaans maken wij gebruik van kijkwijzers en vragenlijsten die u al op school hanteert. De leerkracht is eigenaar van het ontwikkelproces binnen de afgesproken periode. Doelen zijn afspraken onder supervisie. De leerkracht benut de externe deskundigheid om zijn doelen te bereiken. Hij neemt deel aan de bespreking van de eindrapportage van het traject.

Investering

Maatwerk, minimaal 12 uur inclusief rapportage.

Wij werken op offertebasis. Tarief: € 110,00 per uur.

Objectiviteit, transparantie en zichtbaar resultaat

Klaas Boom* - directeur pijl-naar-links.png

Wij zijn als school zeer tevreden over het traject. We konden bij de start gewoon onze eigen kijkwijzers gebruiken voor een objectief beeld dat tegelijk bij de school past. Na het traject zagen we zelf een zichtbaar resultaat in het pedagogisch klimaat en de communicatie van de leerkracht met de leerlingen. Dit traject zorgt voor een mooie en eerlijke combinatie van onafhankelijkheid én deskundigheid. Het hielp zowel de leerkracht als ons een stap verder tot behoud van alle betrokkenen. Wij waarderen de duidelijkheid over wie met wie communiceert tijdens dit traject en de dienstverlener blijft daarbij consequent in zijn rol. Het traject verliep ontspannen.  Van harte aanbevolen!

*Gefingeerde naam i.v.m. privacy.

Door de camera ontdekte ik wat ik zelf kan verbeteren

Jan Bos* - leerkracht pijl-naar-rechts.png

Het supervisietraject heeft mij echt verder geholpen. Het is fijn als iemand onafhankelijk meekijkt. Vanuit de kijkwijzers hebben we doelen opgesteld en er werd deskundig advies gegeven. De video in de klas heeft mij geholpen om echt goed naar mezelf te kijken. Je kijkt zelf en ziet wat je kunt verbeteren. Heel mooi dat op het eind een rapport werd uitgebracht waarin verbetering te zien was. Het heeft ons allemaal en vooral de leerlingen gesteund. *Gefingeerde naam i.v.m. privacy.

Door de camera ontdekte ik wat ik zelf kan verbeteren

pexels-arthur-krijgsman-4936021.jpg

Werkwijze

  1. U neemt rechtstreeks contact op met de dienstverlener van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
  2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er vindt een intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
  4. De school formuleert in samenspraak met de betrokkenen doelstellingen en periode van de audit en het supervisietraject.
  5. Audit en supervisie vinden plaats op school, gecombineerd met o.a. observaties in de groep.
  6. De dienstverlener verstrekt het onafhankelijk eindrapport tegelijk aan leerkracht en management (en bestuur).

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

Dienstverleners

Specialisten

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren (auditor)

Benieuwd naar de expertise van ons team?