dreamstime_xxl_83180317.jpg

Beeldcoaching (SVIB)

Een goede interactie tussen leerkracht en leerlingen bevordert een positief klimaat en goed onderwijs. Hoe kunnen we er voor zorgen dat zij elkaar écht volgen? De camera in de klas maakt het zichtbaar. Samen met een opgeleide beeldcoach (SVIB) analyseren we de basiscommunicatie en leggen we ontwikkeling in handen van de leerkracht zelf.

 

 

Beeldcoaching (SVIB)

Een goede interactie tussen leerkracht en leerlingen bevordert een positief klimaat en goed onderwijs. Hoe kunnen we er voor zorgen dat zij elkaar écht volgen? De camera in de klas maakt het zichtbaar. Samen met een opgeleide beeldcoach (SVIB) analyseren we de basiscommunicatie en leggen we ontwikkeling in handen van de leerkracht zelf.

 

 

Zicht op de ontwikkeling van basiscommunicatie in de klas!

Illustratie_2.png

Aanbod

Met als uitgangspunt de leervraag van de coachee brengen wij de basiscommunicatie letterlijk in beeld. Voorbeelden daarvan zijn: ontvangstbevestiging geven, eenduidige communicatie, evenwichtige beurtverdeling, afstemming in lestempo en leiding tijdens instructie. In de nagesprekken is de opname de derde gesprekspartner die ontwikkeling zichtbaar maakt. Het gebruik van de camera is dus een middel om te ontwikkelen en geen instrument om te beoordelen. Meerwaarde van beeldcoaching vanuit onze Dienst is dat de dienstverlener het kan combineren met zijn of haar expertise. Zo kan de videocamera ook ingezet worden bij een didactische methodiek, bij gedragsproblemen en in combinatie met coaching bij het Process Communication Model®.

Investering

Basistraject beeldcoaching: 15 uur. Maatwerk mogelijk.

Wij werken op basis van offerte. Tarief: € 110,00 per uur.

dreamstime_xxl_83180317.jpg

Werkwijze

  1. Voor uw aanvraag neemt u contact op met de beeldcoach van Rehoboth Dienstverlening.
  2. De beeldcoach maakt afspraken met de school en vraagt eventueel nadere informatie. Er wordt een offerte uitgebracht.
  3. Het traject start met een intake, waarin de leerkracht in dialoog met de dienstverlener een leervraag formuleert.
  4. De beeldcoach maakt afspraken over het traject en de privacy van de beelden. De leerkracht blijft eigenaar van de beelden. 
  5. Vervolgens wordt in een traject van drie opnames en nagesprekken het antwoord op de leervraag opgebouwd. En tenslotte geëvalueerd.
  6. Na elke opname ontvangt de leerkracht de beelden eerst zelf om te analyseren n.a.v. zijn leervraag.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

Dienstverleners

Beeldcoaches

►mail   mw. M. (Marieke) v.d. Brink

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman 

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren 

 

*Beeldcoaching is de actuele term voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB). De werkwijze is hetzelfde gebleven. 

Is uw interesse gewekt of heeft u behoefte aan meer informatie?