AdobeStock_186419769.jpeg

Orthopedagogisch onderzoek

Heeft u vragen over de cognitieve capaciteiten, de werkhouding of het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling?

De orthopedagoog komt graag op bezoek om met u mee te denken. Zij observeert, onderzoekt, verheldert en komt met handelingsgerichte adviezen.

 

Orthopedagogisch onderzoek

Heeft u vragen over de cognitieve capaciteiten, de werkhouding of het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling?

De orthopedagoog komt graag op bezoek om met u mee te denken. Zij observeert, onderzoekt, verheldert en komt met handelingsgerichte adviezen.

 

Professioneel kindgericht onderzoek met handelingsgerichte adviezen!

kids-3420032_1920.png

Aanbod

De orthopedagoog kan een intelligentiebepaling doen, onderzoek doen naar de sociaal-emotionele ontwikkeling of een uitgebreid psychologisch onderzoek afnemen. De invulling en breedte van het onderzoek wordt in overleg bepaald, aan de hand van hulpvragen rond de leerling. Van de onderzoeksresultaten ontvangt u een verslag met concrete, handelingsgerichte aanbevelingen. Dit verslag wordt met u en de ouders besproken. Het gesprek vergroot het inzicht in de problematiek en versterkt het adequaat begeleiden van het kind door ouders en school. U krijgt praktische handreikingen om onderwijs en ondersteuning beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling.

Investering

Standaard onderzoek: 8 uur. Breed onderzoek: 16 uur. Maatwerk mogelijk.

Wij werken op offertebasis. Tarief: € 110,00 per uur.

Gertine v.d. Beek.jpg

Een positieve blik die het kind echt verder brengt

Gertine v.d. Beek, intern begeleider pijl-naar-links.png

De consultaties met de orthopedagoge worden bij ons op school als prettig en helpend ervaren. De betrokkenheid, welgemeende interesse en deskundigheid zijn groot. Bij vragen rondom een leerling proberen we samen de puzzelstukjes zo veel mogelijk op hun plek te leggen. Daarbij denkt de orthopedagoge vanuit mogelijkheden, terwijl zij ook kind, ouders en leerkracht in het oog houdt. Na zo'n gesprek voel je de liefde voor het kind des te meer en heb je weer nieuwe, praktische handvatten om mee aan de slag te gaan en het kind een stapje verder te helpen. De objectiviteit en waarderende houding voor alle betrokkenen zorgen voor een prettige samenwerking. 

Foto Mariska Teunissen.JPG

Breder kijken en dieper graven voor onze leerlingen

Mariska Teunissen - leerkracht pijl-naar-rechts.png

De orthopedagoog van Reboboth Dienstverlening is een wandelende kennisbron en vraagbaak over de meest uiteenlopende uitdagingen waar we in de praktijk van alledag mee te maken hebben in de klas. Dankzij het orthopedagogisch onderzoek kijken we breder en graven we dieper. Zo kunnen we meer voor onze kinderen betekenen. 

Foto Mariska Teunissen.JPG

Breder kijken en dieper graven voor onze leerlingen

AdobeStock_187874539

Werkwijze

  1. U neemt contact op met de administratie of rechtstreeks met de orthopedagoog van Rehoboth Dienstverlening voor uw aanvraag.
  2. De orthopedagoog maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er vindt indien nodig een intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
  4. Het onderzoek vindt plaats bij u op school. Een observatie vooraf maakt meestal deel uit van het onderzoek.
  5. De school ontvangt een onderzoeksverslag met handelingsgerichte aanbevelingen.
  6. Dit verslag wordt besproken met school en ouders en er worden concrete acties en activiteiten afgesproken.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_7088 kolom.JPG

Dienstverleners

Orthopedagogen

►mail   mw. S. Beelen-Achterberg

►mail   mw. H. (Henrike) de Man-van Laar

Benieuwd naar de expertise van ons team?