learn-2387228_1920.jpg

Orthodidactisch onderzoek

U vraagt zich af hoe leerbaar een kind is op het gebied van lezen, spelling of rekenen? U wilt een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie? De orthodidact komt graag op bezoek om mee te denken. Hij onderzoekt vakspecifiek, brengt in kaart en adviseert op didactische ondersteuningsbehoeften. 

 

 

Orthodidactisch onderzoek

U vraagt zich af hoe leerbaar een kind is op het gebied van lezen, spelling of rekenen? U wilt een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie? De orthodidact komt graag op bezoek om mee te denken. Hij onderzoekt vakspecifiek, brengt in kaart en adviseert op didactische ondersteuningsbehoeften. 

 

 

Vakspecifiek onderzoek met handelingsgerichte adviezen voor leerling en school

girls-5843645_1920.png

Aanbod

De orthodidact kan een kort of uitgebreid onderzoek doen naar de problemen en de leerbaarheid van het kind op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Van de onderzoeksresultaten ontvangt u een verslag met concrete handelingsgerichte aanbevelingen. Het stelt u in staat om het onderwijs en de ondersteuning nog beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. Het gesprek vergroot het inzicht in de problematiek en versterkt het adequaat begeleiden van het kind door school en ouders. U krijgt praktische handreikingen om onderwijs en ondersteuning beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Na onderzoek behoort een begeleidingstraject tot de mogelijkheden.

Investering

Zie ook: consultatie & advies.

Leerbaarheidsonderzoek: afhankelijk van de vraag van de school 4-8 uur.

Dyslexie: 8-10 uur (als de route via de gemeente niet mogelijk is).

Dyscalculie: 10 uur. Maatwerk mogelijk.

Wij werken op offertebasis. Tarief: € 110,00 per uur.

Foto Aart Bijkerk.png

Weer plezier in rekenen en genieten van vooruitgang

Aart Bijkerk - intern begeleider pijl-naar-links.png

In samenwerking met de orthodidact hebben we kritisch gekeken naar criteria voor de inzet van eigen leerlijnen voor leerlingen met een didactische achterstand. Dit heeft ons geholpen om verantwoorde keuzes te maken. Bovendien zijn we beter in staat om een goed ontwikkelingsperspectief op te stellen en het onderwijsaanbod af te stemmen op onze leerlingen die werken met een eigen leerlijn. De gesprekken met de orthodidact hebben er voor gezorgd dat we voor een aantal leerlingen met ernstige rekenproblemen een goed en effectief rekenprogramma hebben opgezet. Wat is het mooi om te zien dat kinderen weer plezier krijgen in rekenen en genieten van vooruitgang! We zijn heel tevreden over de deskundige begeleiding die wij als school vanuit Rehoboth Dienstverlening krijgen!

Foto moeder Nas.jpg

Mooie aanvullende expertise bij specifieke hulpvragen

Moeder Nas pijl-naar-rechts.png

De experts van Rehoboth Dienstverlening hebben een mooie aanvullende rol in de aanpak van specifieke vragen. In ons geval een rekenprobleem van ons kind. De multidisciplinaire aanpak, waarbij er specialistische kennis de school in gebracht wordt, rechtstreeks bij de leerling, maar ook coachend naar de leerkracht en ib'er, is mooi. Zowel wij, als ons kind, hebben de hulp van de orthodidact van Rehoboth Dienstverlening als heel prettig ervaren.

Foto moeder Nas.jpg

Mooie aanvullende expertise bij specifieke hulpvragen

pexels-skitterphoto-1019470.jpg

Werkwijze

  1. U neemt rechtstreeks contact op met de orthodidact van Rehoboth Dienstverlening voor uw aanvraag.
  2. De orthodidact maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er worden afspraken gemaakt over de uitvoering. Indien gewenst wordt een offerte uitgebracht. 
  4. Het onderzoek vindt plaats bij u op school. Een observatie vooraf kan deel uit maken van het onderzoek.
  5. De school ontvangt een onderzoekverslag met handelingsgerichte aanbevelingen.
  6. Dit verslag wordt besproken met school en ouders en er worden concrete acties en activiteiten afgesproken.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

Dienstverlener

Orthodidact

►mail   dhr. drs. B.(Bert) Ordelman

Benieuwd naar de expertise van ons team?