IMG_7088 groot - kopie2.JPG

Ons team

Dienstbaar zijn vanuit een passend ondersteuningsaanbod kenmerkt onze attitude op basis van identiteit, missie en visie. Wij zijn gewone mensen die het kindbelang centraal stellen met specifieke kennis en ervaring. Daarom denken wij graag met u mee.

Ons team

Dienstbaar zijn vanuit een passend ondersteuningsaanbod kenmerkt onze attitude op basis van identiteit, missie en visie. Wij zijn gewone mensen die het kindbelang centraal stellen met specifieke kennis en ervaring. Daarom denken wij graag met u mee.

Gewone teamleden  |  Specialistische kennis en ervaring

DSC_1709

Wie zijn wij

Rehoboth Dienstverlening gaat uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. Wij bieden ambulante begeleiding voor individuele leerlingen in de regio Midden van het samenwerkingsverband Berséba. En daarnaast specialistische begeleiding: onderzoek & advies, coaching & begeleiding, training & nascholing.

Het team van Rehoboth Dienstverlening bestaat uit 11 specialisten die nauw met elkaar samenwerken. Er is dagelijks onderling contact waardoor we elkaars kwaliteiten benutten. Wij professionaliseren als team met studiedagen, trainingen en intervisiemomenten. Regelmatig laten we ons werk even los en ontmoeten we elkaar informeel. 

 
DSC_1730

Professionalisering

Wij leren van elkaar door intervisie en uitwisseling van ervaringen. U leert van ons omdat uw hulpvragen onze specialismen zijn. Wij professionaliseren ook individueel. Daarom zijn wij specialisten.

Voortdurend houdt elk teamlid zijn of haar kennis op peil met vakspecifieke nascholing om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Zo werken wij zowel eenduidig als ook specialistisch. Ons ondersteuningsaanbod groeit, verbreedt en verdiept.