dreamstime_xxl_50801388.jpg

Ambulante begeleiding medisch / lichamelijk / cognitief

Onze ambulant begeleiders ondersteunen scholen, ouders en leerlingen om onderwijsdeelname van kinderen met een beperking of hulpvraag op medisch/lichamelijk of cognitief gebied tot een succes te maken. Zij ontmoeten u met ervaring en actuele kennis van de doelgroep.

Ambulante begeleiding medisch / lichamelijk / cognitief

Onze ambulant begeleiders ondersteunen scholen, ouders en leerlingen om onderwijsdeelname van kinderen met een beperking of hulpvraag op medisch/lichamelijk of cognitief gebied tot een succes te maken. Zij ontmoeten u met ervaring en actuele kennis van de doelgroep.

Samen maken we onderwijsdeelname van het kind mogelijk!

Illustratie

Aanbod

Als onderwijsprofessional in het regulier basisonderwijs krijg je weleens te maken met leerlingen met een medische of lichamelijke beperking of die cognitief op ZML-nivaeu functioneren. Deze leerlingen vragen om specifieke begeleiding binnen de school, afgestemd op de zorg- en ondersteuningsbehoeften. Om die reden schakel je een specialist van Rehoboth Dienstverlening in. Samen kijken we hoe we onderwijsdeelname van deze leerling mogelijk kunnen maken en het kind kunnen laten groeien. De ambulant begeleider ondersteunt school en ouders bij het verhelderen van hulpvragen en ondersteuningsbehoeften, het aanpassen van het lesprogramma, het opstellen van concrete doelen en uitvoeren van handelingsplannen. Ook kan hij of zij methodieken en hulpmiddelen adviseren. Voor specifieke vragen kan de ambulant begeleider overleggen met specialisten zoals een ergotherapeut. 

Maria Keizer.jpg

Een fijne brug tussen onderwijs en zorg

Maria Keizer, intern begeleider pijl-naar-links.png

Wij worden als school gesteund door de ambulante begeleiding medisch, lichamelijk en cognitief omdat de ambulant begeleider:

•    oog heeft voor de leerling, leerkracht en ouders
•    gericht is op ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel
•    goed ingelezen is in dossiers en bruikbare tips en adviezen geeft
•    meedenkt wat het beste is voor deze leerlingen, ook bij een goede plek op het VO
•    helpt om overzicht te houden, ook bij medische vraagstukken
•    een fijne brug is tussen onderwijs en zorgwereld

Regina v.d. Waal.jpg

Meerwaarde door maatwerk voor leerlingen in de zorgklas

Regina v.d. Waal, leerkracht pijl-naar-rechts.png

Ambulante begeleiding heeft voor onze bruggenbouwersgroep (zorgklas) een grote meerwaarde.

Met de externe deskundigheid kunnen we maatwerk leveren voor de kinderen. Zo bouwen we samen aan de brug naar hun toekomst.

In de ambulante begeleiding waarderen wij de flexibiliteit, positieve kijk en interesse in behoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Regina v.d. Waal.jpg

Meerwaarde door maatwerk voor leerlingen in de zorgklas

zml.jpg

Werkwijze

Stap 1: aanvraag. Om als basisschool gebruik te kunnen maken van AB, heeft de leerling een arrangement nodig. Deze kan worden aangevraagd bij Het Loket van de regio Midden van Berséba via het digitale platform Kindkans.

Stap 2: toewijzing. Nadat door Het Loket een arrangement is toegekend, zal de teamleider van Rehoboth Dienstverlening een ab'er toewijzen. Deze zal contact opnemen met de school om een intake te plannen.

Stap 3: uitvoering. Tijdens de intake worden met school en ouders ondersteuningbehoeften in kaart gebracht, doelen opgesteld en afspraken gemaakt over de uitvoering van handelingsplannen, observaties en gesprekken. Tijdens volgende bezoeken worden observatie en doelen besproken in voortgangsgesprekken. Daarnaast wordt de leerkracht in het handelingsgerichte werken gecoacht. 

 

 
IMG_9749.JPG

Ambulant begeleiders

Medische, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling

►mail   mw. R. (Renske) van Dam-Moree
►mail   mw. W.E. (Mieke) Veenendaal-Hoekman

►mail   mw. J. (Jorieke) Labee-Joosse

Is uw interesse gewekt of heeft u behoefte aan meer informatie?