Rehoboth Barneveld 1 - kopie

Identiteit

Rehoboth Dienstverlening gaat samen met Rehoboth Onderwijs & Zorg uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. Wij werken vanuit een gezamenlijke identiteit, missie en visie. 

Identiteit

Rehoboth Dienstverlening gaat samen met Rehoboth Onderwijs & Zorg uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. Wij werken vanuit een gezamenlijke identiteit, missie en visie. 

Identiteit, missie en visie van Rehoboth Onderwijs en zorg & Rehoboth Dienstverlening

IMG_6569

Identiteitsprofiel

Rehoboth Onderwijs en zorg en Rehoboth Dienstverlening zien het als hun opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Het doel daarvan is ze te leren de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de naaste, en daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de Heere en in een gemeenschap die mede bestaat uit de ouders, die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen dragen, en de kerken die ook aan die vorming bijdragen.

 
Rehoboth Barneveld 4

Missie en visie

De missie is het fundament van onze plannen, ons denken en ons handelen. Alles wat we doen meten we af en relateren we aan onze missie: 

Rehoboth Dienstverlening biedt een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen en scholen uit onze reformatorische gezindte die dit nodig hebben om hun talenten optimaal te benutten. Hierbij stemmen we af op specifieke behoeften van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams.

Op welke wijze is onze missie binnen onze Dienst en de scholen terug te zien? Wat is onze visie?