AdobeStock_108452912

De Ringaanpak - Licht

Preventief en professioneel aan de slag met een groep? Disbalans in ruimtegevend en ruimtenemend gedrag positief beïnvloeden? Voorkomen dat er negatieve interactiepatronen ontstaan of toenemen? Met De Ringaapak in de variant Licht bent u er op tijd bij!

De Ringaanpak - Licht

Preventief en professioneel aan de slag met een groep? Disbalans in ruimtegevend en ruimtenemend gedrag positief beïnvloeden? Voorkomen dat er negatieve interactiepatronen ontstaan of toenemen? Met De Ringaapak in de variant Licht bent u er op tijd bij!

Preventief en professioneel inspelen op balans in ruimtegevend en ruimtenemend gedrag

playground-4869438_1920.png

Aanbod

De lichte variant van De Ringaanpak zal hoofdzakelijk preventief ingezet worden. De dienstverlener brengt met de leerkracht en intern begeleider de groep in kaart aan de hand van observaties, het leerlingvolgsysteem en een enquête. We bespreken elke leerling en denken na over wat concreet nodig is om balans in de groep te bevorderen. Leerlingen krijgen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Dit maken we bespreekbaar in de groep. Er zijn sociale opdrachten op niveau van de groep, clusters (de ringen) en individueel. Zo neemt de groep collectief en de leerling persoonlijk verantwoordelijkheid. Ouders worden per brief geïnformeerd. Bij de andere varianten zijn de oudercontacten intensiever. De dienstverlener begeleidt het traject met groepsbezoeken en coachgesprekken.

Investering: variant Licht vanaf € 925,-. Wij bieden maatwerk op offertebasis.

Ringaanpak LIGHT

Werkwijze

  1. U neemt contact op met de dienstverlener van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
  2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er vindt een intakegesprek waarin hulpvragen en doelen worden vastgesteld.
  4. Na ondertekening van de offerte kan het traject starten.
  5. De begeleiding vindt plaats op school, gecombineerd met observaties of interventies in de groep.
  6. Er vindt voortdurend afstemming plaats over de wijze waarop het traject wordt uitegevoerd.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


AdobeStock_216283572.jpeg

Dienstverlener

Specialist groepsdynamiek

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren

Benieuwd naar de expertise van ons team?