hands-2847508.jpg

Ringaanpak - intensief

Maakt u zich met de ouders zorgen over de veiligheid binnen een groep? Constateert u dat kinderen op een negatieve manier de leiding nemen met 'vrienden' om zich heen? Ziet u dat anderen nauwelijks sociaal initiatief nemen, gepest of buitengesloten worden? Met De Ringaanpak Intensief betrekken we leerlingen en ouders bij verbetering van de dynamiek in de groep, zodat de balans hersteld wordt.

Ringaanpak - intensief

Maakt u zich met de ouders zorgen over de veiligheid binnen een groep? Constateert u dat kinderen op een negatieve manier de leiding nemen met 'vrienden' om zich heen? Ziet u dat anderen nauwelijks sociaal initiatief nemen, gepest of buitengesloten worden? Met De Ringaanpak Intensief betrekken we leerlingen en ouders bij verbetering van de dynamiek in de groep, zodat de balans hersteld wordt.

Verantwoordelijkheid en ouderbetrokkenheid voor een sterke groep

basketball-4125577_1920.png

Aanbod

Met de intensieve variant zetten we in op verbetering van de dynamiek in de groep en een sterke ouderbetrokkenheid. De dienstverlener brengt met de leerkracht en intern begeleider de groep in kaart. We stellen vast welke leerlingen negatief leiding pakken, wie hun 'vrienden' zijn, wie weinig initiatief durft te nemen en wie buitengesloten wordt. Zo krijgen we inzicht in 'de ringen' die passen bij de huidige situatie. Na de afname en bespreking van de enquête in de groep bieden we de leerlingen inzicht in de minkoers met negatief groepsgedrag en de pluskoers met positief sociaal gedrag. We laten de kinderen een keuze maken voor de toekomst. Daarna vinden per ring gesprekken plaats. We stellen valkuil, kwaliteit en opdracht per ring en individu vast. Er volgt een periode van begrenzen, belonen negeren van gedrag. We ronden af met een tweede enquête en overdracht. Ouders worden intensief bij het traject betrokken met een ouderavond bij de start en oudergesprekken halverwege het traject. De dienstverlener doet groepsbezoeken, hij coacht en leidt de oudercontacten.

Investering: variant Intensief vanaf € 2.250,-. Wij werken op offertebasis.

Foto Linda de Vries.jpg

Sterke verbetering van sociale veiligheid

Linda de Vries - teamleider pijl-naar-links.png

Jaarlijks vullen leerlingen op onze school een vragenlijst in m.b.t. sociale veiligheid. We zetten interventies in, waar nodig De Ringaanpak. Dit is een stevige, effectieve methode om negatief gedrag binnen een groep aan te pakken. Leerlingen worden zich bewust van de onveiligheid en krijgen positieve opdrachten om daar iets aan te doen. Dagelijks wordt binnen de groep geëvalueerd. Heel de groep ervaart bij te dragen aan een goed klimaat. Ouders worden betrokken bij het traject, zodat zij ook thuis een positieve stimulans kunnen geven. Het valt ons op dat in groepen waar De Ringaanpak is uitgevoerd, de uitslagen van de vragenlijst m.b.t. sociale veiligheid een sterk verbeterd beeld laten zien. Daarom raad ik deze aanpak aan als een doeltreffende methode voor verbetering van de groepsdynamiek. 

Foto Anton de Bruijn.jpg

Elk kind zelfbewust een positieve bijdrage

Anton de Bruijn - leerkracht pijl-naar-rechts.png

De Ringaanpak is in mijn groep uitgevoerd. Ik zie het als een effectieve groepsdynamische benadering. Er wordt een sterk zelbewustzijn bij kinderen gecreëerd van kwaliteit tot valkuil en persoonlijke opdrachten. Leerlingen leren individueel en groepsgericht hun verantwoordelijkheid te nemen. Met deze methode kunnen ze op een concrete manier positief in de groep staan en werken aan de veiligheid.

Foto Anton de Bruijn.jpg

Elk kind zelfbewust een positieve bijdrage

Ringaanpak INTENSIEF

Werkwijze

  1. U neemt contact op met de dienstverlener om uw aanvraag te doen.
  2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
  3. Er vindt een intakegesprek plaats waarin hulpvragen en doelen worden vastgesteld.
  4. Na ondertekening van de offerte kan het traject starten en ontvangt de school het materiaal.
  5. De begeleiding vindt plaats op school, met observaties of interventies in de groep en coachgesprekken.
  6. Er is intensief overleg over het contact met ouders in dit traject.
  7. Er vindt voortdurend afstemming plaats over de wijze waarop het traject wordt uitgevoerd.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


AdobeStock_216283572.jpeg

Dienstverlener

Specialist groepsdynamiek

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren

Benieuwd naar de expertise van ons team?