pexels-pixabay-261895.jpg

Ambulante begeleiding hoogbegaafdheid

Onze ambulant begeleiders ondersteunen scholen, ouders en leerlingen om onderwijsdeelname van hoogbegaafde kinderen tot een succes te maken. Zij adviseren u op basis van ruime ervaring en actuele kennis van de doelgroep.  

Ambulante begeleiding hoogbegaafdheid

Onze ambulant begeleiders ondersteunen scholen, ouders en leerlingen om onderwijsdeelname van hoogbegaafde kinderen tot een succes te maken. Zij adviseren u op basis van ruime ervaring en actuele kennis van de doelgroep.  

Samen brengen we de ontwikkeling van het kind op een hoger plan!

Illustratie

Aanbod

Als onderwijsprofessional in het regulier basisonderwijs krijgt u regelmatig te maken met hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen vragen specifieke begeleiding binnen de school, afgestemd op de extra ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld: uitdagend leerstofaanbod, mindset, frustratietolerantie en onderpresteren. Om die reden schakelt u een specialist van Rehoboth Dienstverlening in. Samen kijken we hoe we onderwijsdeelname van deze leerling optimaal kunnen maken. De ambulant begeleider ondersteunt school en ouders bij het verhelderen van hulpvragen en ondersteuningsbehoeften, het aanpassen van het lesprogramma, het opstellen van doelen en uitvoeren van handelingsplannen. Ook kan hij of zij methodieken en hulpmiddelen adviseren. Er wordt samengewerkt met externe betrokkenen. 

foto Herman en Marieke Bakker.jpg

Begrip, herkenning en passende adviezen

Ouders Bakker pijl-naar-links.png

Door de ondersteuning die er geboden werd binnen het arrangement voor onze zoon, hebben wij ervaren dat er veel herkenning was van wat wij als ouders vertelden.

Wij merkten dat vanuit begrip naar de situatie met ons kind gezocht werd naar de juiste ondersteuning. Wat fijn dat er iemand meedacht die gedrag wist te duiden vanuit een bredere kijk op de hele situatie.

Voor ons lag de meerwaarde erin dat er steeds gezocht werd naar vertalingen naar de schoolsituatie en dat er adviezen werden gegeven die het onderwijs en de ondersteuning meer passend maakten. 

foto Mark van der Molen.jpg

Mijn juf en meester weten nu waar ik van leer op school

Mark, leerling pijl-naar-rechts.png

Ik ben blij met jullie hulp!

Mijn juf en meester weten nu waar ik van leer op school!

En dit zeggen mijn vader en moeder over AB hoogbegaafdheid op school:

Met behulp van het arrangement werden de leerbehoeftes en doelen voor Mark in kaart gebracht, met name voor school. Dat heeft geresulteerd in passend onderwijs voor Mark. 

Thuis spelen we daar op in door Mark op andere manieren uit te dagen en te leren leren. 

foto Mark van der Molen.jpg

Mijn juf en meester weten nu waar ik van leer op school

pexels-gabby-k-5063562

Werkwijze

Stap 1: aanvraag. Om als basisschool gebruik te kunnen maken van AB, heeft de leerling een arrangement nodig. Deze kan worden aangevraagd bij Het Loket van de regio Midden van Berséba via het digitale platform Kindkans.

Stap 2: toewijzing. Nadat door Het Loket een arrangement is toegekend, zal de teamleider van Rehoboth Dienstverlening een ab'er toewijzen. Deze zal contact opnemen met de school om een intake te plannen.

Stap 3: uitvoering. Tijdens de intake worden met school en ouders ondersteuningbehoeften in kaart gebracht, doelen opgesteld en afspraken gemaakt over de uitvoering van handelingsplannen, observaties en gesprekken. Tijdens volgende bezoeken worden observatie en doelen besproken in voortgangsgesprekken. Daarnaast wordt de leerkracht in het handelingsgerichte werken gecoacht. 

 

 
IMG_9749.JPG

Ambulant begeleiders

Hoogbegaafdheid

►mail   mw. A.J. (Bertine) Boogaard-van Essen

►mail   mw. C. (Corlieske) Harbers-Bos 

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman 

Is uw interesse gewekt of heeft u behoefte aan meer informatie?