kids-2835431

Meer Inzicht in LeerStrategieën

Iedere leerling leert op zijn of haar eigen manier. Bij Rehoboth Dienstverlening bieden we de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier uw leerling of uw kind het beste leert. Dat doen we door afname van een leervoorkeurentest: Meer Inzicht in LeerStrategieën (MILS).

Meer Inzicht in LeerStrategieën

Iedere leerling leert op zijn of haar eigen manier. Bij Rehoboth Dienstverlening bieden we de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier uw leerling of uw kind het beste leert. Dat doen we door afname van een leervoorkeurentest: Meer Inzicht in LeerStrategieën (MILS).

Ontdek met MILS hoe je leerlingen het beste leren

1__poster_mils_2014.jpg

Aanbod

De MILS is een multimediaal onderzoek, ontwikkeld door Bureau van Bodegom. De leervoorkeurentest is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. De items van de test zijn verdeeld over zes leervoorkeuren: woordslim, luisterslim, beeldslim, stappen denken, beweging nodig en samen leren.

Uit de test komt naar voren voor welke onderdelen uw leerling of uw kind een hoge, gemiddelde of juist lage score heeft. Aan de hand van deze scores en de informatie die uw leerling of uw kind zelf geeft tijdens het nagesprek, krijgt hij/zij passende adviezen voor het leren.

 

Het onderdeel woordslim geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van geschreven tekst opneemt. De score geeft aan hoe vaak iemand met een tekst aan de slag moet gaan om de geschreven informatie zo te onthouden dat hij of zij een voldoende haalt. Het onderdeel stappen denken geeft aan welke structuur een leerling prettig vindt bij het leren. De score geeft aan of iemand graag in kleine stapjes of juist vanuit het grotere geheel leert. 

Het onderdeel beweging nodig geeft aan of de leerling veel of weinig beweging nodig heeft bij het opnemen van kennis en hoe lang de leerling in staat is geconcentreerd te werken en leren. 

Het onderdeel luisterslim geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van gesproken tekst opneemt en in hoeverre de leerling het prettig vindt om de informatie auditief op te nemen. 

Het onderdeel beeldslim geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van beeld zoals plaatjes, filmpjes en foto’s opneemt en in hoeverre de leerling beeld als ondersteunend of juist als storend ervaart bij het leren.

Het onderdeel samen leren geeft aan of de leerling het prettig vindt om samen met een ander te leren of juist liever individueel aan de slag gaat.

kids-2835426

Werkwijze

Hoe ziet de leervoorkeurentest er uit? Wij bieden 2 pakketten:

Pakket 1: Persoonlijk MILS leerstrategie-onderoek en korte analyse met als resultaat de drie best werkende leerstrategieën voor de leerling. Afname inclusief nabespreking 1 uur. Kosten: € 199,-*

Pakket 2: Persoonljk MILS leerstrategie-onderzoek, analyse en uitgebreid verslag met per leerstijl tips en adviezen, passend bij de leervoorkeuren van de leerling. Dit pakket is passend wanneer er specifieke hulpvragen zijn m.b.t. het leren van de leerling. Afname inclusief nabespreking 1 uur. Het verslag wordt toegelicht, bijv. tijdens een gesprek op school. Kosten: € 299,-*

*Wanneer een leerling een arrangement heeft met uren ambulante begeleiding, kunnen we de leervoorkeurentest binnen deze uren uitvoeren voor € 50,-

U kunt contact opnemen met één van onderstaande dienstverleners.

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


IMG_9749.JPG

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman

►mail   mw. R. (Renske) van Dam-Moree

►mail   mw. W.E. (Mieke) Veenendaal-Hoekman

►mail   mw. J. (Jorieke) Labee-Joosse

Benieuwd naar de expertise van ons team?