girl-with-big-smile-classroom.jpg

Licht arrangement

Heeft u op korte termijn behoefte aan consultatie en advies vanuit één van onze specialsmen? Is uw inschatting dat het traject kort zal duren of twijfelt u daar juist aan? In beide situatie is een Licht Arrangement passend. U kunt daarvoor rechtstreeks een beroep op ons doen.

 

Licht arrangement

Heeft u op korte termijn behoefte aan consultatie en advies vanuit één van onze specialsmen? Is uw inschatting dat het traject kort zal duren of twijfelt u daar juist aan? In beide situatie is een Licht Arrangement passend. U kunt daarvoor rechtstreeks een beroep op ons doen.

 

Uw hulpvraag voor individu of groep is onze expertise!

schoolchildren-5870505_1920.png

Aanbod

In plaats van een 'Licht arrangement' spreken wij van Consultatie & Advies. Dit valt binnen de categorie Speciale Begeleiding. Wij bieden:

 • Eenmalige consultatie: observatie & advies voor groep of individu. Of crisisinterventie, snel inzetbaar.
 • Handelingsgericht begeleidingstraject, al dan niet na onderzoek. Verslaglegging in overleg.
 • Presentatie of uitleg aan het (deel)team, ouderavonden.
 • Deelname aan leerling- en groepsbesprekingen en OT.
 • Ondersteuning bij de zoektocht naar passend basisonderwijs voor een aangemelde peuter.

Investering

Consultatie & Advies: 3-4 uur. Maatwerk of traject mogelijk.

Wij werken op offertebasis. Tarief: € 110,- per uur.

Ouders van Vliet 2.jpg

Het welbevinden van ons kind staat centraal

Gerwin en Arenda van Vliet - ouders pijl-naar-links.png

Ambulante begeleiding, wat moet je daarmee? Dat kun je als ouders je aan het begin van een traject afvragen. We hebben het antwoord: we zijn er blij mee! Er wordt door de ab'er constructief meegedacht en dat voelt als ouders prettig. Zeker als er betrokkenheid en aandacht voor je kind wordt gevoeld. Het geeft vertrouwen en openheid in gesprekken. Door de deskundige begeleiding van de ab'er zijn zowel leerkrachten als wij op een goede wijze meegenomen in de aanpak en begeleiding van ons dochtertje. Dit komt uiteindelijk het welbevinden van ons kind ten goede en dát is waar goede zorg en begeleiding voor moet staan!

Foto Arjan Slootweg en Aniek Ebbers.jpg

Aansluiting bij wat leerling en leerkracht nodig hebben

Aniek en Arjan - leerkracht en ib'er pijl-naar-rechts.png

De coachende rol van de ambulant begeleider zorgt voor een goede aansluiting bij wat leerling en leerkracht nodig hebben. De ambulant begeleiders werken samen, denken mee, observeren en coachen de leerkracht. Wij ervaren de samenwerking met Rehoboth Dienstverlening als positief.

Foto Arjan Slootweg en Aniek Ebbers.jpg

Aansluiting bij wat leerling en leerkracht nodig hebben

funny-children-classroom.jpg

Werkwijze

 1. U neemt rechtstreeks contact op met de dienstverlener van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
 4. De school formuleert de hulpvragen van de leerkracht en de leerlingen. Soms zijn deze gekoppeld aan het onderzoek dat de orthopedagoog of orthodidact heeft gedaan.
 5. De begeleiding vindt plaats op school, indien gewenst gecombineerd met observaties in de groep.
 6. Aan observaties worden gesprekken gekoppeld, waarvoor indien nodig ook de ouders en/of hulpverleners worden uitgenodigd.

 

 

Op onze diensten zijn het Privacyreglement, de Algemene voorwaarden en Levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.