IMG_6569

Gewoon speciaal

Dienstbaar zijn vanuit een passend ondersteuningsaanbod kenmerkt onze attitude op basis van identiteit, missie en visie. Wij zijn gewone mensen die het kindbelang centraal stellen met specifieke kennis en ervaring. Daarom denken wij graag met u mee.

Gewoon speciaal

Dienstbaar zijn vanuit een passend ondersteuningsaanbod kenmerkt onze attitude op basis van identiteit, missie en visie. Wij zijn gewone mensen die het kindbelang centraal stellen met specifieke kennis en ervaring. Daarom denken wij graag met u mee.

Gewone teamleden   |   Specialistische kennis en ervaring

IMG_6563a.jpg

Slogan

Zoals Rehoboth Onderwijs en zorg speciaal onderwijs biedt voor gewone kinderen, zo is Rehoboth Dienstverlening een gewoon team met specialisten. Wij willen dienstbaar zijn aan kinderen, leerkrachten, schoolteams en ouders. Met onze specialistische kennis en ervaring sluiten wij aan bij het gewone onderwijs in de klas met onderzoek en observatie. We stellen het kindbelang centraal, nemen plaats naast het kind, zijn of haar ouders en de juf of meester van de groep. Elk teamlid biedt vanuit zijn of haar specialisme passende ondersteuning. Praktisch, zodat u er vandaag mee aan de slag kunt. Aansluitend bij de de behoeften van het kind. Passend bij de onderwijsstijl van de leerkracht en opvoedingsstijl van ouders. Wij zien u daarom als professional met wie wij meedenken. Gewoon speciaal: gelijkwaardig met expertise.